Header Ads

ລັດຖະບານ ປະກາດເຂດນຳ້ຖວ້ມເມືອງສະໜາມໄຊ ເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດສຸກເສີນລະດັບຊາດ
ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກແຈ້ງການເລກທີ 1105/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ປະກາດເຂດປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດສຸກເສີນລະດັບຊາດ ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ, ລະດົມທຶນ ທ້ອນໂຮມເອົາທຶນຮອນ ແລະ ວັດຖຸປັດໄຈຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພາກເອກະຊົນຜູ້ປະກອບການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳ ສປປ.ລາວ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ມີນຳ້ໃຈສັດທາ.ສຳລັບທຶນ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ລະດົມມາໄດ້ ສຳລັບຢູ່ສູນກາງໃຫ້ໄປມອບລວມສູນຢູ່ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ໂທລະສັບ 020 2222 5185 ທ່ານ ວິໄລພົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ), ສຳລັບທ້ອງຖິ່ນ (ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ) ແມ່ນໃຫ້ໄປມອບຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ.
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______Powered by Blogger.