Header Ads

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນ ພະຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນເຊິນຕິນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ກໍລະກົດ 2018
ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0780/ກອຕທ ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງັຈນ  ເລື່ອງແຈ້ງເຕືອນພະຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ເຊິນຕິນ ( Son-Tinh ) ລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ກໍລະກົດ 2018.  ສໍາລັບລາຍລະອຽດບັນດາແຂວງທີ່ພະຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ເຊິນຕິນພັດປະຜ່ານປະກອບດ້ວຍ: 
ຂໍ້ມູນກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

Powered by Blogger.