Header Ads

ຄົ້ນພົບຫີນແກະສະຫຼັກບູຮານ ທີ່ເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ແຂວງຜົ້ງສາລີ: ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ: ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2018 ເວລາປະມານ 12:00 ໂມງ ໄດ້ມີການ ພົບວັດຖຸ ຫີນແກະສະຫຼັກ ຮູບສັດ ທີ່ຄາດວ່າ ເປັນວັດຖູບູຮານ ໂດຍຈຸດທີ່ຖືກຄົ້ນພົບແມ່ນ ຫຼັງຫ້ອງການ ທະນາຄານເມືອງຍອດອູ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ສໍາລັບຫີນທີ່ພົບນັ້ນແມ່ນ ມີລັກສະນະສີ່ຫຼ່ຽມ ມີການແກະສະຫຼັກ ຮູບຕ່າງໆໃສ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ແນ່ນອນວ່າກ່ຽວພັນ ແລະ ສື່ເຖິງຫຍັງ ຄ້ອງລໍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ພິສູດຫຼັກຖານແຫຼ່ງກໍາເນີດ. ທີ່ມາ: ອາຫຼົງ ຈັນທະວົງ  
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


Powered by Blogger.