Header Ads

ຮອງນາຍົກ ມອບໃຫ້ນະຄອນຫຼວງຮັບຜິດຊອບເອງ ຄ່າໄຟຟ້າເຍືອງທາງ 42 ຕື້ກີບທີ່ຄ້າງຊຳລະນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ຊ່ວຍແກ້ໄຂໜີ້ໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາ ໃນນັ້ນມີ ໜີ້ສິນຄ່າໄຟຟ້າ ທາງຫຼວງ 42 ຕື້ກີບ, ໜີ້ສວນສາທາລະນະ 266 ຕື້ກີບ ແລະ ໜີ້ນໍ້າປະປາສາທາລະນະ 227 ຕື້ກີບ ທີ່ສະສົມ .

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ໄດ້ສະເໜີກະຊວງການເງິນ ກໍຄື ລັດຖະບານລາວ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຫຼາຍໂຄງການເປັນຕົ້ນ ໜີ້ສິນຄ່າໄຟຟ້າທາງຫຼວງ 42 ຕື້ກີບ, ໜີ້ສວນສາທາລະນະ 266 ຕື້ກີບ ແລະ ໜີ້ນໍ້າປະປາສາທາລະນະ 227 ຕື້ກີບ ພ້ອມທັງສະເໜີສ້າງຕັ້ງການເງິນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໃຫ້ກະຊວງການເງິນມອບຕົວເລກລາຍຮັບງົບປະມານປະຈໍາປີທີ່ເໝາະສົມຕື່ມອີກ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ ແຕ່ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ການຊີ້ນໍາວ່າ: “ສໍາລັບໜີ້ສິນໄຟຟ້າທີ່ຄ້າງຈ່າຍໃນຜ່ານມາໃຫ້ ນວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ ແລະ ສ່ວນບັນຫາອື່ນໆຈະນໍາໄປພິຈາລະນາແກ້ໄຂຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”.

ໃນກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງຄະນະປະຈໍາພັກ ນວ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງການເງິນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນ ນວ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາໜີ້ສິນໂຄງການ ການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ ນວ ສະເໜີໃຫ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໜີ້ສິນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງໂຄງການໃຫຍ່ຂອງປະເທດໃນ ນວ ມີ 46 ໂຄງການ ມູນຄ່າຕາມສະພາຮອງຮັບ 4,000 ຕື້ກວ່າກີບ, ມູນຄ່າຕາມສັນຍາ 4,510 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 70.60% ຍັງຄ້າງຊໍາລະ 3,515 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຍັງຄ້າງຊໍາລະຕາມວຽກສໍາເລັດ 2,189 ຕື້ກວ່າກີບ. ສ່ວນໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະຮັບໃຊ້ການພັດທະນາຂອງ ນວ ມີ 426 ໂຄງການ ມູູນຄ່າຊໍາລະຕາມສັນຍາ 3,808 ຕື້ກີບ ທີ່ ນວ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ນວ ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ການຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທາງຫຼວງຈໍານວນ 42 ຕື້ກີບ, ໜີ້ສວນສາທາລະນະ 266 ຕື້ກີບ ແລະ ໜີ້ນໍ້າປະປາສາທາລະນະ 227 ຕື້ກີບ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານຕັ້ງງົບປະມານສະເພາະ ເພື່ອຊໍາລະທຸກເດືອນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີຕາມການຂະຫຍາຍໄຟແສງສະຫວ່າງຂອງຕົວເມືອງ ຫຼື ເກັບຄ່າບໍລິການໄຟແສງສະຫວ່າງຂອງຕົວເມືອງໃນລາຄາ 4,000-5,000 ກີບ/ກົງເຕີ/ເດືອນ ໃນຂອບເຂດ 300 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບໄຟແສງສະຫວ່າງຕົວເມືອງ; ສະເໜີຄົ້ນຄວ້າງົບປະມານຄືນໃໝ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງໂຄງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນການເກັບອາກອນນໍາບັນດາຫົວໜ່ວຍເສຍອາກອນທີ່ ນວ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະເໜີນໍາໃຊ້ 50% ຂອງລາຍຮັບຈາກປີ້ເຂົ້າຊົມ 3 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໃນການບູລະນະ ແລະ ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕາມກິດຈະການ, ຕາມມູນຄ່າ; ສະເໜີສ້າງຕັ້ງການເງິນຂັ້ນບ້ານໂດຍໃຫ້ບ້ານມີລາຍຮັບກຸ້ມໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ທັງສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການເງິນມອບຕົວເລກລາຍຮັບງົບປະມານປະຈໍາປີທີ່ເໝາະສົມຕື່ມອີກ.

ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຄໍາຊີ້ນໍາຕໍ່ການສະເໜີຂອງ ນວ ວ່າ: “ສໍາລັບໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ 46 ໂຄງການ ໃຫ້ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫາກຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນໃດ ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນນັ້ນຮັບຜິດຊອບ ສ່ວນໜີ້ສິນໄຟຟ້າທີ່ຄ້າງຈ່າຍໃນຜ່ານມານັ້ນໃຫ້ ນວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ ແລະ ສ່ວນບັນຫາອື່ນໆ ຈະນໍາໄປພິຈາລະນາແກ້ໄຂຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”.


ທີ່ມາ: ນສພ ວຽງຈັນໃໝ່ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.