Header Ads

ສຸດລໍ້າ ນັກສຶກສາຈີນອອກແບບ “ໂດຣນກູ້ໄພ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນຕິດຕຶກເວລາເກີດເຫດໄຟໄໝ້

ນີ້ແມ່ນຕົ້ນແບບຂອງ “ໂດຣນກູ້ໄພ” ເນັດກາຣດ ມີເປັ້າໝາຍເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນໂດຣນກູ້ໄພຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ປະສົບເຫດໄຟໄໝ້ທີ່ຕິດຢູ່ເທິອາຄານ ຫຼື ຕຶກ ໂດຍລັກສະນະຂອງໂດຣນກູ້ໄພແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ , ມີຕານ່າງ,​ໃບພັດສີ່ຈຸດ, ຕິດຕັ້ງເຕັກໂນໂລຊີແບບໄຮ້ຄົນຂັບ ແລະ ຈີພີເອສ (GPS). ຂໍ້ມູນເບຶ້ອງຕົ້ນໂດຣນກູ້ໄພຍັງຢູ່ໃນເຄື່ອງຕົ້ນແບບ ແລະ ໄລຍະການພັດທະນາ.ທີ່ມາ: Xinhua news
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________Powered by Blogger.