Header Ads

ສຸກອາພອນ ວົງຈຽງຄຳ ເປີດໃຈຫຼັງຕັດສີນໃຈເຂົ້າຮ່ວມສະໂມສອນ ໄຊນາດ ຮອນບິລ (Chainat Hornbill)
ນີ້ແມ່ນຄລີບ ເປີດໃຈ ຫຼັງຕັດສີນໃຈເຂົ້າຮ່ວມສະໂມສອນ ໄຊນາດ ຮອນບິລ (Chainat Hornbill) ເພື່ອສູ້ເສິກໄທລິກ 2019 ທີ່ກໍາລັງຈະເປີດລະດູການ ແລະ ວອນແຟນບານທັງ ໄຊແຟນບາສະໂມສອນ ໄຊນາດ ຮອນບິລ ແລະ ກອງຊາວລາວຮ່ວມເຊຍ ແລະ ເປັນກໍາລັງໃຈ. 

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.