Header Ads

ໄອຈ໋ອບ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈັດຫາແຮງງານ 12.000 ກວ່າຄົນ ໃນປີ 2019ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຈັດຫາງານຂອງ ສປປ ລາວ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈັດຫາແຮງງານໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 12.000 ຄົນໃນປີ 2019 ນັບທັງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການເປັນຫລັກ.
ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ກ່າວໃນໂອກາດເປີດໂຕການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019 ນີ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ຈະຕັ້ງໜ້າບຸກບືນຈັດຫາງານໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 4.000 ຄົນ ສໍາລັບພາຍໃນປະເທດ, ໃນນັ້ນແຮງງານລະດັບສູງ 200 ຄົນ, ແຮງງານລະ ດັບນາຍຊ່າງເຕັກນິກ 800 ຄົນ ແລະ ແຮງງານກຳມະກອນ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 3.000 ຄົນ ສຳລັບຂະ ແໜງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິສັດ ກໍຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 8.000 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ຈັດຫາງານໄປປະ ເທດໄທ ໃຫ້ໄດ້ 8.000 ຄົນ ໃນຂະແໜງໂຮງງານ ແລະ ບໍລິການ ແລະ ຈັດຫາງານ ໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ໄດ້ 100 ຄົນ.ການບໍລິການຂອງ ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ປະກອບ ມີ: ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງແຮງງານທຸກລະດັບ, ບໍລິການນຳແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ, ບໍລິການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດ ທະນາບຸກຄະລາກອນ, ບໍລິການຮັບເໝົາແຮງງານ, ບໍລິການປະກາດຮັບສະໝັກງານ ແລະ ບໍລິການທີ່ປຶກ ສາດ້ານແຮງງານ ແລະ ການຈັດອົງກອນ. ໃນປີ 2018 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ສາມາດຈັດຫາແຮງງານພາຍໃນໄດ້ 350 ຄົນ ແລະ ສາມາດຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ 6.127 ຄົນ, ບໍລິການຝຶກອົບຮົມແຮງງານ 235 ຄົນ, ຈັດງານແນະນໍາດ້ານການຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບ 15 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 8.000 ຄົນ ແລະ ຈັດງານນັດພົບແຮງງານ 1 ຄັ້ງ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 4.000 ຄົນ.

ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນການພັດທະນາແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການບໍລິການດ້ານແຮງງານ ດັ່ງຄຳຂວັນ “ຄົບເຄື່ອງເລື່ອງແຮງງານ”, ຊຶ່ງຈຸດເດັ່ນຂອງບໍລິສັດແມ່ນ ສາມາດຈັດຫາແຮງງານຄຸນນະພາບ ໄດ້ຈຳ ນວນຫລາຍດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ, ແຮງງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງດີກ່ອນນຳສົ່ງ ແລະ ມີລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ທິມງານແມ່ນລະດັບມືອາຊີບ.

ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ເປັນວິສາຫະກິດເອກະຊົນລາວ 100% ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ປີ 2013 ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກົມພັດທະນາສີມີແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂດຍມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫລື ຕ້ອງການປະກອບອາຊີບເສີມສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: 030 2002000, 021 563091 ຫລື www.ijobs.la, www.facebook.com/ijobs.la


ຂ່າວ- ພາບ: ສິງຄຳ (ຂປລ)
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.