Header Ads

ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ! ເມົາແລ້ວຂັບປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຢຶດໃບຂັບຂີ່ເລີຍ 1 ປີ ແລ້ວຈຶ່ງໄປເສັງເອົາໃໝ່ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕາມທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍອອກມາໂພສຂ່າວວ່າ :   ເມົາແລ້ວຂັບປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຢຶດໃບຂັບຂີ່ເລີຍ 1 ປີ ແລ້ວຈຶ່ງໄປເສັງເອົາໃໝ່ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ເທືອ່ເພາະຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກໍາ ໂດຍອີງໃສ່ບົດສໍາພາດ ທ່ານ ພັທ ເພັງສະຫວັນ ທໍາມະບູນ ຫົວໜ້າຈະລະຈອນ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໂດຍນັກຂ່າວ ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ (ຂປລ) ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ນີ້ ເຊິ່ງທ່ານຢືນຢັ້ງວ່າການປັບໃໝແມ່ນບັງໃຊ້ດໍາລັດ 188 ຄືນເກົ່າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຄືສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນຫຼາຍເພຈອອກຂ່າວໄປກ່ອນໜ້ານັ້ນ.


ບົດສໍາພາດຂອງ ທ່ານ ພັທ ເພັງສະຫວັນ ທໍາມະບູນ 
ຫົວໜ້າຈະລະຈອນ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິດເຫດ 
ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.