Header Ads

ຊາວເນັດແຮ່ ຊົມເຊີຍ ໝໍອຸ້ຍ ປາລະມີ ແພດຫົວໃຈໂຮງໝໍມະໂຫສົດຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ນອນເປັນວິນ

ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2019 :  ຊາວເນັດແຊຣຂ່າວ ໝໍອຸ້ຍ ປາລະມີ ແພດຫົວໃຈໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ນອນເປັນວິນ ຢູ່ເສັ້ນທາງແຄມຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .​ອິງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ໝໍອຸ້ຍ ແຈ້ງວ່າຜູ້ກ່ຽວມີປັນຫາທາງຫົວໃຈທີ່ເປັນໂລກປະຈໍາຕົວຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ຕອນນີ້ຄົນເຈັບ (ຊາວຕ່າງປະເທດ) ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໂຮງໝໍຢ່າງປອດໄພແລ້ວ.

ທີ່ມາ: Sourioudong Sundara 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.