Header Ads

ຜູ້ເສຍຫາຍຕັ້ງລາງວັນເຖິງ 50 ລ້ານກີບ ແກ່ຜູ້ຮູ້ເບາະແສມືປືນ ແລະ ຜູ້ບົງການຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ
ພາຍຫຼັງທີ່ຕົກເປັນຂ່າວໂດ່ງດັງໃນໜ້າຂ່າວທັງອອນລາຍ ແລະ ສື່ສິງພິມ ກໍລະນີເຫພະຍາຍາມຂ້າຕະກໍາໃນຄືນ ວັນພະຫັດເວລາ 12: 53 ນາທີ ວັນທີ 07/02/2019 ຢູ່ບ້ານວັດໄຕນ້ອຍ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງ , ຫຼ້າສຸດມີຜູ້ເສຍຫາຍໄດ້ຂໍການຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນຊ່ວຍ ແຈ້ງເບາະແສຜູ້ລົງມືພະຍາຍາມຄາດຕະກຳ ໂດຍຈະມີການສົມມະນາບຸນຄຸນແກ່ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນມືປືນ , ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ  ແລະ ຜູ້ຈ້າງວານ ເປັນຈຳນວນເງິນ 50.000.000 ກີບ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ຂໍ້ມູນສາມາດແຈ້ງເບາະແສ ທີ່ເບີ 020 - 7898 0808 (whatapp ) ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ແຈ້ງເບາະແສຈະຖືກປິດເປັນຄວາມລັບ.​

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.