Header Ads

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການຫ້າມ ລະເມີດລວງຄອງລະບາຍນໍ້າໃນເຂດ 5 ຕົວເມືອງຫ້ອງວ່າການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0104/ຫວນລ ລົງວັນທີ 21 ມີນາ 2019 ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ການລະເມີດລວງຄອງລະບາຍນໍ້າ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ໃນເຂດເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມຶອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມຶອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງນາຊາຍທອງ. ລາຍລະອຽດແຈ້ງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.