Header Ads

ໂຄງການ REDD ລົງທຶນຫຼາຍແສນໂດລາເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ(ເຣດ)ຫຼື Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation(REDD) ເປັນໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ເພື່ອຜ່ານແຜນດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ.ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໂຮງແຮມເອລາວັນ ຣີເວີຊາຍ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ບັງຄີ ອານ(Byungki Ahn) ຮັກສາການຫົວໜ້າ ໂຄງການເຣດ (REDD ) ກົມໃຫຍ່ປ່າໄມ້ ສ.ເກົາຫຼີ, ທ່ານ ປະດິດ ວັນນະລັດສະໝີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ. ມີການນໍາເມືອງປະທຸມພອນ, ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ເມືອງປາກຊ່ອງ ແລະ ການນໍາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜ່ານແຜນດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ແຕ່ປີທີ 1 ຫາ ປີທີ 4, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ຫຼື ເຣດ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງຫົວສາວ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ພື້ນທີ່ໂຄງການກວມເອົາ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງປະທຸມພອນ, ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແຕ່ປີ 2019-2022 ໃນມູນຄ່າ 7 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ. ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນດົງຫົວສາວ ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ທັງສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປ່າສະຫງວນ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດດົງຫົວສາວ, ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ປູກໄມ້-ຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງຕື່ມອີກ. ຂ່າວ-ພາບ: ທູນທອງໃຈ 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.