Header Ads

ເວີຈິນປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການທົດສອບໂຄງການການພ໊ອດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ “First Hyperloop Passenger Test”ສໍາລັບການທົດສອບມີຂື້ນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2020 ຜ່ານມາທີ່ພືນທີ່ໂຄງການໃນທະເລຊາຍ ລັດເນວາດາ ສ. ອາເມລິການ ໂດຍການທົດສອບແລ່ນໄລຍະສັ້ນ 500 ແມັດ,ໃຊ້ເວາ 15 ນາທີ ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 172 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໂດຍມີຜູ້ໂດຍສານສອງຄົນຮ່ວມທົດສອບໃນຄັ້ງນີ້.


ຄລີບການທົດສອບ :

ທີ່ມາ: Virgin Hyperloop 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________
Powered by Blogger.