Header Ads

ການສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ແລະ ພິທີແຫ່ວໍ່ທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ ປະຈໍາປີ 2017

ພາບບັນຍາກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງປິໃໝ່ລາວ ແລະ ພີທິແຫ່ວໍ 2017 ທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ
Lao New Year celebration in Luangprabang Province , Laos

ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຄີຍໄປຫຼວງພະບາງ ຫຼື ບໍ່ທັນຮູ້ຈັກເມືອງຫຼວງພະບາງດີ, ທີມງານ #ໂຕະນໍ້າຊາ 
ພາທຸກທ່ານມາສໍາພັດ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫຼວງພະບາງນໍາກັນ ກັບເມືອງທີ່ມີສະເໜ່ດ້ານວັດທະນາທໍາ,
 ທໍາມະຊາດ  ແລະ ຄວາມເອຶ້ອເຟື້ອງເພື່ອແຜ່ຂອງຊາວຫຼວງພະບາງ. 

ພາບບັນຍາກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງປິໃໝ່ລາວ

ມາຮູ້ຈັກເມືອງຫຼວງພະບາງ

ທີ່ມາ: Tourism Luang Prabang
Powered by Blogger.