Header Ads

50 ປີຄວາມສໍາພັນ ອາຊຽນ- ຍີ່ປຸ່ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເວບໄຊທ ກະຊວງຍີ່ປຸ່ນການຕ່າງປະເທດປ່ອຍວິດີໂອບອກເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ 50 ປີຄວາມສໍາພັນ ອາຊຽນ- ຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງຈະຄົບຮອບ 50 ປິໃນວັນ 8 ເດືອນສິງ ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້.

ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ (Association of South East Asian Nations)  ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ 10 ຊາດອາຊີເວັນອອກສຽງໃຕ້ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເປັນພັນມິດຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ລວມທັງເລື່ອງການພັດທະນາ, ການຮ່ວມ ມືດ້ານທຸກິດ, ຮ່ວມມືເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ທີ່ມາ: mofachannel  | tonamcha.com
-----------------Powered by Blogger.