Header Ads

ສປປ.ລາວ ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ປອດໄພສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງຊາວອັງກິດ


ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2017 ຜ່ານມານີ້ ສຳນັກຂ່າວ The Independent ລາຍງານວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນສຳລັບການເດີນທາງໄປຍັງປະເທດທີ່ບໍ່ປອດໄພ
  • ສີຟ້າ ໝາຍເຖິງ ທົ່ວປະເທດບໍ່ປອດໄພ ບໍ່ຄວນເດີນທາງໄປ
  • ສີແດງ ໝາຍເຖິງ ບາງສ່ວນຂອງປະເທດບໍ່ປອດໄພ ບໍ່ຄວນເດີນທາງໄປ
  • ສີຂຽວ ໝາຍເຖິງ ປອດໄພ ເດີນທາງໄປໄດ້
ເຊິ່ງປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດສີຂຽວ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືວ່າປອດໄພສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວອັງກິດ ເຊິ່ງສະແດງຕາມແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້.


ແຜນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການປອດໄພຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ: www.idsala.com
-----------------

Powered by Blogger.