Header Ads

ນາທີລະທຶກບັ້ງໄຟ 10 ລ້ານລະເບີດກາງງານນີ້ແມ່ນຄລີບວິດີໂອນາທີລະທຶກບັ້ງໄຟ 10 ລ້ານລະເບີດກາງງານ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແລ່ນໜີຕາຍເອົາໂຕລອດແບບໂຕໃຜໂຕມັນ. ໜ້າເສຍດາຍຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນຢູເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍປານໃດ ຫຼື ຜູ້ຜູ້ບາດເຈັບແນວໃດ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍຄລີບວິດີໂອນີ້ກໍເປັນອຸທາຫອນສຳລັບທຸກໆຄົນທີ່ຄິດຈະໄປຮ່ວມງານບຸນບັ້ງໄຟ ວ່າຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພເປັນອັນດັບທໍາອິດ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນເປັນອັນຮອງ. 


ທີ່ມາ: Patiwat   
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
----------------


Powered by Blogger.