Header Ads

ພາບມູມສູງທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປ ລາວພາບມູມສູງທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກັບເລື່ອງລາວຄວາມລີ້ລັບ ແລະ ປິດສະໜາໄຫຫີນຈໍານວນຫຼາຍພັນໜ່ວຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມທົ່ງຂະໜາດກ້ວາງ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ . ປິດສະໜາໄຫຫີນດັ່ງກ່າວກໍາລັງຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນໄວໆນີ້ ຈາກທີມບູຮານຄະດີ ແລະ ຊ້ຽວຊານຈາກອົດສະຕຣາລີທີ່ໄດ້ລົງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2016  ແລະ ການຢື່ນຂໍຂື້ນທະບຽນ ໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຖ້າຂະບວນການ ແລະ ການຢື່ນຂໍຖືກອະນຸມັດ ສປປ ລາວ ຈະມີສະຖານທີ່ທີ່ຂື້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກເປັນແຫ່ງທີ 3 ທັນທີ.  

This is the bird's eye view of the plain of jars in Xiengkhouang Province ທີ່ມາ: Search 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.