Header Ads

ເດັກນ້ອຍອັດສະລິຍະຊາວອິນເດຍ ອາຍຸພຽງ 11 ປີ ສາມາດປ່ຽນເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງດັກຟັງ
ເດັກນ້ອຍອັດສະລິຍະຊາວອິນເດຍ ອາຍຸພຽງ 11 ປີ ສາມາດປ່ຽນເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງດັກຟັງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍເຄື່ອງທີ່ປະດິດແມ່ນເປັນຂອງ Reuben Paul  ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເຜີຍໂສມໃຫ້ໂລກຕະລືງໃນງານ The World Forum ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພໃນໂລກໄຊເບີ ທີ່ຈັດຂື້ນທີ່ປະເທດເນເທີແລນ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານມານີ້. 
ທີ່ມາ: AFPBB News  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.