Header Ads

ເທຣນການຖ່າຍຮູບແບບໄໝ່ຂອງໄວລຸ້ນລາວ 2107ຂໍເກັບເລື່ອງເບົາໆມາເລົ່າສູ່ຟັງກ່ອນນອນ ກັບເທຣນໄໝ່ຂອງການຖ່າຍຮູບແບບໄວລຸ້ນລາວທີ່  selfie ແລະ belfie ຕ້ອງຊິກຊ້າຍ ເພາະນີ້ແມ່ນ Lfie ທີ່ກຳລັງຈະປ່ຽນກະແສການຖ່າຍຮູບໃນໂລກໂຊຊ້ຽວ. 

ຍົກສອງມືແລ້ວຍີ້ມtogether we smile !


Don't be shy ! 


Yes, We can 

This is me !

Oops ! Smile Please ທີ່ມາ:  Unknown Source 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.