Header Ads

ສູດແກ້ພະຍາດນອນບໍ່ຫຼັບລອງດ້ວຍໃບຜັກບົວລະພາ
ສໍາລັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນອນບໍ່ຫຼັບລອງຫັນມາປັບໃຊ້ວິທີທໍາມະຊາດບໍາບັດ ກັບສະໜຸນໄພພື້ນບ້ານທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນໃບຜັກບົວລະພາ ໂດຍຖືກເປັນອີກວິທີທີ່ໄດ້ຜົນເກີນຄາດທີ່ມີສັບພະຄຸນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນນອນບໍ່ຫຼັບນັ້ນຫຼັບສະບາຍຂື້ນ. ສໍາລັບວິທີເຮັດນັ້ນກໍບໍ່ຍາກພຽງນໍາເອົາໃບຜັກບົວລະພາສົດຈໍານວນໜຶ່ງກໍາມື ມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວນໍານໍ້າປະມານເຄິ່ງ ຫຼື ໜຶ່ງລິດມາຕົ້ມຮ່ວມກັບຜັກບົວລະພາ ແລ້ວນໍ້າມາດື່ມຕອນອຸ່ນໆກ່ອນນອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.