Header Ads

ສສກ - ຢູນິເຊັຟ ຫາລືແຜນການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ


ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກງານ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບການ​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມຄຳນັບ​ຂອງທ່ານ ນາງ ກາລິນ ຫາດສອບ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການຢູນິເຊັຟ ປະຈໍາຢູ່ຂົງເຂດເອເຊຍ-ແປຊີຟິກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການພົບປະຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ​ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັຟ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ປີ 2012 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ອົງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ຈໍານວນ 106,5 ຕື້ກວ່າກີບ (12.991.000 ໂດລາສະຫາລັດ) ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ບາງກິດຈະກໍາຫຼັກ ຄື: ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການວາງແຜນການ ແລະ ການບໍລິຫານການສຶກສາ, ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ວຽກງານປະຖົມສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້, ອົງການຢູນິເຊັຟ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາຈົນເຖິງປີ 2015. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອົງການຢູນິເຊັຟ ເປັນໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສໍາລັບແຜນການຮ່ວມມືແຕ່ປີ 2017-2021, ອົງການ ຢູນິເຊັຟ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການໆສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ລວມທັງຂະຫຍາຍແຜນງານການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເດັກໃນຊຸມຊົນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 8; ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໃນການສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຫຼັກສູດຫ້ອງກຽມປະຖົມ ລວມທັງການປະເມີນຜົນການຮຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມອີກດ້ວຍ; ຈະໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ລວມທັງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ; ເນັ້ນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ (evidence-based planning and management) ແລະ ຊ່ວຍໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບ (Education and Sports Management Information System); ສະໜັບສະໜູນການວິໄຈກ່ຽວກັບນັກຮຽນຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ, ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກຂອງຄຸນະພາບການສຶກສາ, ການສິດສອນຂອງຄູຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ວິໄຈເຖິງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ; ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນແບບຍືນຍົງ ລວມທັງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ນໍ້າ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັຟ ຈະເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເປັນອົງກອນໜຶ່ງທີ່ລົງເລິກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ.

ສ່ວນງົບປະມານທີ່ອົງການ ຢູນິເຊັຟ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ​ແມ່ນ​ມີຈໍານວນ 514,9 ຕື້ກວ່າກີບ (62,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລານັບແຕ່ປີ 2017-2021 ​ແມ່ນຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍານວນ 147,6 ຕື້ກວ່າກີບ (18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ປະມານ 98,4 ຕື້ກວ່າກີບ (12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນສໍາລັບແຜນງານການສຶກສາ ແລະ ອີກ 49,2 ຕື້ກວ່າກີບ (6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນສໍາລັບແຜນງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນແບບຍືນຍົງ.


ທີ່ມາ:  ສືກສາ-ກິລາ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 

-----------------

Powered by Blogger.