Header Ads

ແນວຄິດການອອກແບບ ສະໜານບິນສາກົນແຂວງຊຽງຂວາງ

ວີດີໂອແອນນິເມຊັນສະໜານບິນາກົນ ຊຽງຂວາງ  ຫຼື  XiengKhouang International Airport (Concept Design) ເຊິ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຄະນະສະຖາປັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລລັງສິດ ປະເທດໄທ.​


ທີ່ມາ: Lonely Planet  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.