Header Ads

ຄລີບນາທີລະທຶກ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ ອາເມລິກາຄລີບນາທີລະທຶກ ອຸບັດຕິເຫດລົດດ້າມແລ່ນຜ່າໄຟແດງຂ້າມຟາກມາຕໍາເອົາລົດທີ່ແລ່ນຢູ່ອີກຟາກຖະໜົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ລົດເກງຕົກລົງຂອບທາງ  ເຊິ່ງເຫດການດັາງກ່າວແມ່ນໂຊກດີທີ່ຄົນໃນລົດທັງສອງບາດເຈັບພຽງເລັກນ້ອຍ.ທີ່ມາ:   USA Today lt
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.