Header Ads

[LIVE] ສົດກອງປະຊຸມ "World Economic Forum" ທີ່ກຳປູເຈຍ

ເຊີນຊົມ [LIVE]  ສົດກອງປະຊຸມ "World Economic Forum" ຈາກນອນຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ປະເທດກຳປູເຈຍ ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ພະນະ ທ່ານ ທອງລຸນ ສິສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕິ ແຫ່ງສປປ ລາວ ຈະໄດ້ສົນທະນາປະເດັນສໍາຄັນເລື່ອງເສດຖະກິດອາຊຽນ ຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີໃນກໍຕັ້ງ ASEAN Community ຮ່ວມກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປເທດກໍປູເຈຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ປະເທດຟິລິບປິນ.


[LIVE]  ສົດກອງປະຊຸມ "World Economic Forum" © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.