Header Ads

ແຕະຂອບຟ້າກັບ Thur-Una ກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຄູອາສາທີ່ບ້ານນອກ

ມື້ນີ້ຂໍເກັບລາຍການ ແຕະຂອບຟ້າໂດຍ Thur-Una ກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຄູອາສາທີ່ບ້ານນອກ ທີ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງເບິ່ງ ແລ້ວ ທ່ານຈະພູມໃຈກັບອາຊີບໂຕເອງທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ ເພາະຍັງມີຄົນອີກນັບຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດ ແລະ ຍັງຢືນຢູ່ໃນມຸມມືດຂອງຊີວິດ. 

ທີ່ມາ:  Una Studio 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
----------------

Powered by Blogger.