Header Ads

ປິດຕໍານານຄໍາຂາວ ເມື່ອທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ອອກແຈ້ງການ 2 ສະບັບ ຂີດເສັ້ນຕາຍໃຫ້ບໍລິສັດ PS ຄືນເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນ 1 ເດືອນ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 334/ຫກ ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 
ເຖິງ  : ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 
ເລື່ອງ: ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາຂອງ ບໍລິສັດ ພີເອັສ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 335/ຫກ ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 
ເຖິງ : ໃຫ້ບໍລິສັດ PS ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຄົບວົງຈອນ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 
ເລື່ອງ : ໃຫ້ບໍລິສັດສົ່ງເງິນຄືນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ເປັນສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມທຶນນຳບໍລິສັດ


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.