Header Ads

ຄວາມສໍາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຊີວິດ ເລີ່ມທີ່ໂຕເຮົາຄວາມທຸກທີ່ແກ້ບໍ່ຖືກຈຸດ ກໍສະເໜືອນຄົນປ່ວຍກິນຢາບໍ່ຖືກພະຍາດ ຍິ່ງກິນຍິ່ງປ່ວຍ ຍິ່ງກິ່ນກັບມີຜົນຂ້າງຄຽງຊໍ້າ.
ຖ້າມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມທຸກ...
ຈົ່ງຊອກຄວາມທຸກໃຫ້ພົບ ແລ້ວລືມມັນອອກຈາກຊີວິດຊະ

ຖ້າເຮົາມີຄວາມຝັນ
ຈົ່ງລົງມືສ້າງຝັນໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ

ຖ້າເຮົາຢາກລໍ້າລວຍ
ຈົ່ງຊອກວິທີ ຫຼື ຫົນທາງສູ່ຄວາມລໍ້າລວຍ

ຖ້າເຮົາມີກໍາລັງໃຈ
ຈົ່ງຊອກສິ່ງທີ່ເພີ່ມພະລັງຈິດ-ກາຍ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຮົາ

ຖ້າຄວາມຜິດຫວັງເລື່ອງຮັກ
ຈົ່ງຊອກຮັກແທ້ຄັ້ງໃໝ່ໃຫ້ຊີວິດ

ຖ້າຄວາມຂາດຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້
ຈົ່ງຊອກປື້ມດີໆຈັກເຫຼັ້ມມາອ່ານ

ຖ້າເຮົາທໍ້ ແລະ ສີ້ນຫັວງກັບຊີວິດ
ຈົ່ງຊອກຄົນຕົ້ນແບບ ຫຼື ເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີແຮງລຸກຂື້ນສູ້

ຖ້າຊີວິດຍັງຂາດບາງຢ່າງ
ຈົ່ງຊອກຫາບາງສິ່ງ ແລ້ວເຕີມໃຫ້ມັນເຕັມ

ຖ້າເຮົາຍັງຄິດບໍ່ທັນເປັນ
ຈົ່ງຊອກຫາຄົນປຶກສາ ແລະ ສົນທະນາ

ຖ້າເຮົາໝົດສັດທາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ
ຈົ່ງສ້າງສັດທາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອນັ້ນຂື້ນມາ

ຖ້າເຮົາຍັງຄິດວ່າເຮົາສາມາດເປັນຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້.
ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກເຫຼົ່ານີ້ໃວ້ຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດເຮົາ

"ໝໍທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນໂຕເຮົາເຮົາເອງ " - ຄໍາເວົ້າຂອງ ພະນະ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

"ຄວາມສໍາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຊີວິດ ເລີ່ມທີ່ໂຕເຮົາເຊັ່ນກັນ".

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.