Header Ads

Human Jet ຫຼື ມະນຸດບິນໄດ້


ນີ້ແມ່ນຄວາມທະເຍີທະຍານມະນຸດທີ່ຕ້ອງການຢາກບິນໄດ້ສະເໜືອນນົກ  ແລະ ກໍຖືວ່າເປັນຄວາມກ້າວໜ້າອີກໜຶ່ງຢ່າງໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງມະນຸດກັບຄວາມສາມາດບິນຄຽງຂ້າງເຮືອບິນເຈັດ  ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເຮລິຄອບເຕີ ບິນຂື້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ແລ້ວກະໂດດລົງມາ ເພື່ອເຮັດການບິນທຽມກັບເຮືອບິນເຈັດ. 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________
Powered by Blogger.