Header Ads

"Jack Ma” ຜູ້ກໍຕັ້ງອານາຈັກ alibaba.com ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງໃນ ຈີນ ແລະ ອາຊີ
"ລົ້ມແຫຼວມາເກືອບເຄິ່ງຊີວິດ ແຕ່ບໍ່ເຄິຍຄິດຈະຍອມແພ້ຕໍ່ໂຊກຊາຕາ ແລະ ບັນຫາຊີວິດ ດ້ວຍຂໍພຽງປະສົບຜົນສໍາເລັດພຽງຄັ້ງດຽວກໍພໍ” ແລະ ນີ້ແມ່ນຕໍານານຂອງຜູ້ຊາຍຄົນຊື່ "Jack Ma”  ຜູ້ກໍຕັ້ງອານາຈັກ alibaba.com ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງໃນ ຈີນ ແລະ ອາຊີ ກັບເລື່ອງລາວທີ່ເປັນຍິ່ງກວ່າລະຄອນ: -1969 ຄ້າງຫ້ອງໃນລະດັບອະນຸບານເຖິງ 7 ປີ ເພາະມີພັດທະນາການຊ້າກວ່າຄົນປົກກະຕິ
-1975 ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມແຕ່ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ດື້ງດ້ານຈົນເກຶອບຖືກໄລ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ
-1976 ອາຍຸ 12 ປີ ຂີ່ລົດຖິບໄປໂຮງແຮມເພື່ອເປັນຄົນນໍາທ່ຽວແບບຟຣີ ເຖີງ 10 ປີ ເປົ້າໝານເພື່ອຝຶກພາສາອັງກິດ
-1983 ສອບເສັງເຂົ້າມະຫະວິທະຍາໄລ 2 ຄັ້ງແຕ່ບໍ່ຜ່ານທັງ 2 ຄັ້ງ
-1987 ສະມັກເຂົ້າເປັນພະນັກເສິບໃນ KFC ທີ່ປະທດຈີນ ໃນລໍາດັບທີ 24 ແຕ່ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກພຽງແຕ່ 23 ຄົນ
-1988 ທ່ຽວຊອກສະມັກວຽກແຕ່ຖືກປະຕິເສດເຖິງ 30 ຄັ້ງ


-1989 ສະມັກເປັນຕໍາຫຼວດແຕ່ບໍ່ຜ່ານ
-1991 ໄດ້ວຽກເຮັດເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ ໄດ້ເງິນເດືອນປະມານ 120,000 ກີບ/ເດືອນ  ເຮັດຢູ່ເຖິງ 5 ປີ
-1995 ຖືກຕົວະໃຫ້ໄປເປັນພາສາແປະທີ່ປະເທດສະຫາລັດອາເມຣິການ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເງິນຄ່າຈ້າງ ແລະ ຖີ້ມໃຫ້ຢູ່ສະໜານບິນຄົນດຽວອີກຕາງຫາກ
-1997 ກັບມາເຮັດສະໝຸດໜ້າເຫຼືອງ (China Yellow Page) ທີ່ປະເທດຈີນແຕ່ກໍ່ລົ້ມແຫຼວອີກ
-1998 ຊວນໝູ່ເພື່ອນ 23 ຄົນໃນຈໍານວນ 24 ຄົນບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ບອກໃຫ້ເລີກຄິດເລື່ອງ e-commerce ແລ້ວໃຫ້ກັບໄປຊອກວຽກເຮັດປະຈໍາ  (ຕອນເລິ່ມກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ Alibaba) 


-1999 ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຊື່ Alibaba
-2003 ເປີດເວບໄຊທ໌ຊື່ Taobao ແລະ Tmall ໃນເວລາຕໍ່ມາ
-2014 ນໍາບໍລິສັດ Alibaba ເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
-2015 ກາຍເປັນມະຫາເສດຖີອັນດັບ 33 ຂອງໂລກ ແຕ່ເປັນມະຫາເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງໃນ ຈີນ ແລະ ອາຊີ

-2016 ກາຍເປັນຄົນຕົ້ນແບບໃນການສູ້ຊີວິດ, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບໂລກ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຊົງອິດທິພົນຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ.​ປັດຈຸບັນບໍລິສັດ Alibaba ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໂດຍມີມູນຄ່າລິສັດ ທັງໝົດ 506.812 ພັນລ້ານຢວນ (2017) ແລະ ມີກຳໄລສຸດທິ 41.226 ພັນລ້ານຢວນ ( (2017). 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.