Header Ads

ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີປ່ຽນແປງເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1155/ອຄ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017.
ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2017 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:
- ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 110 ກີບ/ລິດ.
- ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 110 ກີບ/ລິດ.
- ກາຊວນ ປັບຂື້ນ 100 ກີບ/ລິດ.
ທີ່ມາ: Pretroltrade laos 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.