Header Ads

10 ມະຫາເສດຖີຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ສ້າງໂຕໃຫ້ລໍ້າລວຍລະດັບພັນລ້ານໂດລາກ່ອນອາຍຸ 40 ປີ


ນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ 10 ມະຫາເສດຖີຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ສາມາດສ້າງໂຕໃຫ້ລໍ້າລວຍລະດັບພັນລ້ານໂດລາກ່ອນອາຍຸ 40 ປີ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນສ້າງທຸລະກິດຂື້ນມາດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ແມ່ນການສຶບທອດມໍລະດົກຈາກຄອງຄົວ . 

ອັນດັບ 1 :  ແມ່ນເປັນຂອງ ມາກ ຊັກເກີເບິກ (Mark Zuckerberg) ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສື່ສັງຄົມອອນລາຍອັນດັບໜື່ງຂອງໂລກ ເຟສບຸ໊ກ ເປັນຊາວອາເມລິກາ ອາຍຸ 33 ປີ ມີຊັບສີນທັງໝົດ 59,240 ພັນລ້ານໂດລາ. ສໍາລັບ ມາກ ຊັກເກິເບິກ ສ້າງພັນລ້ານທໍາອິດຕອນອາຍຸພຽງ 23 ປີ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 4 ປີ; ອັນດັບ 2 :   ດັສຕິນ ມໍສໂກວິດ  (Dustin Moskovitz) ເປັນຊາວອາເມລິກາ ໜຶ່ງໃນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ເຟສບຸ໊ກ ອາຍຸ 32 ປີ  ມີຊັບສີນທັງໝົດ  10,220 ພັນລ້ານໂດລາ ໃຊ້ເວລາ 7 ປີໃນການລໍ້າລວຍລະດັບພັນລ້ານທໍາອິດ;​


ອັນດັບ 3 : ເອັດດາວໂດ ເຊຟຣີນ (Eduardo Saverin) ອາຍຸ  34 ປີ ເປັນອີກໜຶ່ງຄົນທີ່ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ເຟສບຸ໊ກ ໂດຍມີຊັບສີນທັງໝົດ 7,780 ພັນລ້ານໂດລາອັນດັບ 4 : ຊອນ ປາຣເກີ  (Sean Parker)  ອາຍຸ  37 ປີ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ເຟສບຸ໊ກ ໂດຍມີຊັບສີນທັງໝົດ 7,110 ພັນລ້ານໂດລາອັນດັບ 5 : ທຣາວິສ ຄາລານິກ  (Travis Kalanick) ອາຍຸ 40 ປີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Uber ໂດຍມີຊັບສີນທັງໝົດ 6,150 ພັນລ້ານໂດລາອັນດັບ 6 : ກາຣເຣດ ແຄມ  (Garrett Camp) ຊາວອາເມລິກາ ອາຍຸ 38 ປີ ມີຊັບສີນທັງໝົດ 6,150 ພັນລ້ານໂດລາ


ອັນດັບ 7 : ບ໊ອບບີ້ ເມີຟີ  (Bobby Murphy)   ຊາວອາເມລິກາ ອາຍຸ 27 ປີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Snapchat ມີຊັບສີນທັງໝົດ 5,110 ພັນລ້ານໂດລາ


ອັນດັບ 8 :  ອີວານ ສປິເກຣ  (Evan Spiegel) ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ  Snapchat   ມີຊັບສີນທັງໝົດ 5,110 ພັນລ້ານໂດລາອັນດັບ 9 : ຫວັງ ເຖົາ  (Wang Tao)   ຊາວອາຈີນ  ອາຍຸ 37 ປີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Dajiang Innovations Technology Co., Ltd (DJI) ມີຊັບສີນທັງໝົດ 4,150 ພັນລ້ານໂດລາ ໂດຍກ້າວຂື້ນເປັນເສດຖີລະດັບພັນລ້ານຕອນອາຍຸພຽງ 36 ປີ ແລະ ໃຊ້ເວລາສ້າງຖະນາໃຫ້ລໍ້າລວຍ 10 ປີ; ອັນດັບ 10 : ໄບຣອັນ ເຊສກີ   (Brian Chesky)  ອາຍຸ 35 ປີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ AirBnb ມີຊັບສີນທັງໝົດ 3,850 ພັນລ້ານໂດລາ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________

Powered by Blogger.