Header Ads

ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນ ມີຜົນຕອນ 6 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 03/08/2017 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນ ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າເລກທີ 1155/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 19/07/2017 ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 03/08/2017 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຄາເພີ່ມຂື້ນ :
ແອັດຊັງ = 7,630 (+ 140)
ກາຊວນ = 6,900 (+ 110)

ແອັດຂັງພິເສດ = 8,610 (+ 150)

ສ່ວນລາຄານໍ້າມັນໃນແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນລະບຸຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້: 

ທີ່ມາ: ລັດວີສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com   
___________

Powered by Blogger.