Header Ads

ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນເຝິກຊ້ອມຮົບຕໍ່ຕ້ານໄພທາງອາກາດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມານີ້. ສໍານັກຂ່າວ CGTN ຂອງທາງການຈີນເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ: ກອງກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ດຳເນີນການເຝິກຊ້ອມຮົບຕໍ່ຕ້ານໄພທາງອາກາດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສໍານານ, ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະດ້ນຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງ ສປ ຈີນ.
ທີ່ມາ CGTN 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________


Powered by Blogger.