Header Ads

ກໍານົດການສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ 2018 ແລະ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ


ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບຸນປີໃໝ່ລາວ ປະຈຳປີ ພສ 2561 ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄສ 2018 ໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ່ 11 – 20 ເມສາ (4) 2018, ພາສາລາວ, ອັງກິດ, ໄທ ແລະ ເກົາຫລີ.
Visit Lao year and Lao New Year celebration in LuangPrabang the World Heritage Town between 11-20 April 2018,  Available in Lao, English, Thai and Korean languageຂໍ້ມູນLuangprabang Timeles 

© ໂຕະນໍ້າຊາ |     tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.