Header Ads

ຍທຂ ແຈ້ງການ ປັບປຸງ ລາຄາລົດເມສາທາລະນະ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜົນແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2018





ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 6911/ລລມ.ນວ ລົງວັນທີ 25 ເມສາ 2018 ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ການປັບລາຄາຄ່າໂດຍສານບາງເສັ້ນພາຍໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໂດຍມຮຜົນນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ  2018 ເປັນຕົນໄປ.




ສໍາລັບລາຄາຄ່າໂດຍສານ ທີ່ປັບປຸງລາຄາໃໝ່ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ  ທີ່ແລ່ນຮັບໃຊ້ພາຍໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 





© ໂຕະນໍ້າຊາ 
_______
www.tonamcha.com
www.tonamchanews.com



Powered by Blogger.