Header Ads

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກແຈ້ງເຕືອນເລື່ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດປອມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 215/ຫກ ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ເລື່ອງ : ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການຊໍາລະ . ສໍາລັບລາຍລະອຽດແຈ້ງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: © ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

Powered by Blogger.