Header Ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳຊີ້ ການຄ້າຂ້າມແດນຂອງລາວ ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນໃນປີ 2019
ໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ທີ່ຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໃຫ້ພະນັກງານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ  ​ແລະ ການ​ຄ້າ (ອຄ) ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2018  ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ລະບຸເຖິງຕົວຊີ້ວັດ ລວມກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ການຄ້າຂ້າມແດນ ກໍ​ຄືວຽກງານການນຳເຂົ້າ  ແລະ ສົ່ງອອກ ​​​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງຈາກອັນດັບທີ 124 ໃນປີ 2018 ມາເປັນ 76 ໃນປີ 2019,  ນັບວ່າເປັນໝາກຜົນທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈພໍສົມຄວນ.

ທ່ານ ບຸນມີ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ  ກ່າວວ່າ: ຜົນສຳ​ເລັດ​ດັ່ງກ່າວ  ​ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ  ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຫຼາຍນິຕິກຳ,  ມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍ ແລະແຜນດຳເນີນງານການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ ຊຶ່ງວັດຖຸປະສົງແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ  ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ມີຄວາມກະທັດຮັດ,  ງ່າຍດາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວສາມາດແຂ່ງຂັນ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້.  ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເຖິງວ່າຜ່ານມາ ຈະມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ ຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້  2  ຕົວເລກຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ເລກທີ 02/ນຍ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ,  ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ  ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ກົມກຽວ  ທັງເປັນເອກະພາບໃນລວງດຽວກັນ.


ປີ 2018 ຜ່ານ​ມາ ກະຊວງ  ອຄ ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອຳນວນຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ,  ວຽກງານການຄ້າຊາຍແດນ,   ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການ ອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງ,  ລວມທັງແຈ້ງການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ການນຳໃຊ້ຖົງປຼາສະຕິກເພື່ອບັນຈຸສິນຄ້າ  ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ ທີ່ຜະລິດຈາກປຼາສະຕິກ  ແລະ ສິດໃນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຂອງຜູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ດີ​ສົມຄວນ.  

ເນື້ອໃນຂ່າວ: ຂປລ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.