Header Ads

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຈ້ງການປະມູນໄມ້ທີ່ຍຶດໄດ້ 2,771 ແມັດກ້ອນພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ (ຄະນະປະມູນຂາຍໄມ້ຍຶດຂັ້ນແຂວງ) ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຊື້ໄມ້ບ້ວງໄມ້ຍຶດ (ປະເພດ ໄມ້ຂະຍຸງ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຕ້ຄ່າ ແລະ ໄມ້ສັກ), ໄມ້ຍຶດທີ່ຈະປະມູນຂາຍມີຈຳນວນທັງໝົດ 6 ລາຍການ, ມີບໍລິມາດ 48.771,1 ກິໂລ, 2,771 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໂຕະ 4 ໜ່ວຍ ໂດຍກຳນົດເວລາເປີດຊອງປະມູນລາຄາຂາຍໄມ້ຍຶດແມ່ນເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019 ສະຖານທີ່ເປີດຊອງປະມູນແມ່ນຫ້ອງປະຊຸມພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ.© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.