Header Ads

8 ວິທີສອນລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມ ແລະ ມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ
ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກ ໃຫ້ເຂົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນເດັກທີ່ກ້າຄິດ ກ້າເຮັດ ກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ຮູ້ຜິດດີຊົ່ວນັ້ນ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຄົນຝຶກຝົນໃຫ້ລູກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ທ່ານບັງຄັບລູກໃຫ້ໄປໃນທິດທາງຂອງທ່ານທຸກເລື່ອງ,ມື້ນີ້ແອັດມິນມີ ວິທີລ້ຽງລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມ ແລະ ມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ຍັງນ້ອຍມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີວິທີໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ: 


1. ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ລູກເປັນ 
2. ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກ
3. ສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ລູກເຫັນສະເໝີ
4. ສອນໃຫ້ລູກຄິດບວກໃນບາງເລື່ອງ
5. ສອນໃຫ້ລູກເຮັດຫຍັງດ້ວຍຕົນເອງ
6. ສອນໃຫ້ລູກຊ່ວຍເຮັດວຽກເຮືອນເລັກໆນ້ອຍໆຕາມຄວາມເໝາະສົມຕາມໄວຂອງລູກ
7. ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວເອງ

8. ຜູ້ປົກຄອງເອງກໍ່ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກເຫັນ

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.