Header Ads

ເຫດໄຟໄຫມ້ເຮືອນປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານຍາງສູງ ນະຄອນໄກສອນ
ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2019  ເວລາປະມານ 16:30 ໂມງ ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານຍາງສູງ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.  ຊາວບ້ານໄດ້ຊ່ວຍກັນດັບໄຟແຕ່ສຸດທ້າຍກະດັບບໍ່ທັນ ເນື່ອງຈາກໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ບ້ານຫລັງດັ່ງກ່າວຖືກໄຟໄໝ້ໄປທັ່ງຫລັງ ໂດຍບໍ່ສາມາດເອົາຊັບສິນຫຍັງອອກມາໄດ້ເລີຍ  ໂດຍເຫຼືອພຽງແຕ່ຊັ້ນດ້ານລຸ່ມທີ່ເປັນປູນເລີຍບໍ່ຖືກໄຟໄໝ້ໝົດ .  ຂໍ້ມູນຈາກປະຊາຊົລາຍງານບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກເຫດອັກຄິໄຟດັ່ງກ່າວ.​
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.