Header Ads

ປ່ອຍອອມາແລ້ວຕົວຢ່າງລະຄອນ ດອກຄູນສຽງແຄນ ທີ່ຫຼາຍຄົນລໍຄອຍລະຄອນ “ດອກຄູນສຽງແຄນ” ສະແດງນໍາໂດຍ ຖິດາລັດ ວົງສິລິ  (ລູກນຳ້) ເຊິ່ງການຮ່ວມງານຄັ້ງທໍາອິດກັບລູກນຳ້ກັບຊ່ອງ GMM 25 ຂອງປະເທດໄທ  ເຊິ່ງໃນເລື່ອງ ລູກນຳ້ ກໍໄດ້ຮັບບົດເປັນ “ດອກຄູນ”  ແລະ ນັກສະແດງ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານອີກຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ມິການເປີດກ້ອງຖ່າຍທໍ່ສາກສໍາຄັນຫຼາຍຕອນແລ້ວ.​ ຫຼ້າສຸກໃນວັນທີ  GMM25 ກໍໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງລະຄອນເລື່ອງໃນແຟນໆໄດ້ຊົມແບບເອ້ນນໍ້າຍ່ອຍກ່ອນ. Source : GMM25 /Louknum Vongsili
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________Powered by Blogger.