Header Ads

ເຟສບຸ໊ກຖະແຫຼງຜ່ານທວິດເຕີ ລະບຸເວບລົ້ມຍ້ອນການຄອນຟິກຜິດ
ເຟສບຸ໊ກອອກຖະແຫຼງການຜ່ານທວິດເຕີ ລະບຸເວບລົ້ມຍ້ອນການຄອນຟິກຜິດ ຈາກກໍລະນິເວບໄຊສື່ສັງຄົມອອອນລາຍອັນໜື່ງຂອງໂລກລົ້ມ ຈົນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກໃນຄືນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຍັງມີຜົນຕໍ່ເນື່ອງຈົນຮອດມື້ນີ້ (15/03/2019)  ໂດຍໃນຖະແຫຼງການລະບຸສາເຫດວ່າ : ເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຈາກການປ່ຽນຄອນຟິກເຊີບເວີ ແລະ ປັດຈຸບັນທີມງານໄດ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພ້ອມກັບມາໃຫ້ບໍລິຫານຕາມປົກກະຕິ.

ຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດ ເຟສບຸ໊ກໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2018,  ເຟສບຸ໊ກ ສາມາດສ້າງກໍາໄລ 6,882 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບວັນ 76.4 ໂດລາສະຫະລັດ ການທີ່ລະບົບມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີບັນຫາ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄລຂອງເຟສບຸ໊ກ ມະຫາສານ. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.