Header Ads

ເຈົ້າເມືອງນາຊາຍທອງແຈ້ງການ ເຈົ້າຂອງດິນທີ່ຖືກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຮີບຮ້ອນມາພົວພັນແຈ້ງສິດເຈົ້າເມືອງນາຊາຍທອງແຈ້ງການ ເລກທີ 002/ຈມ.ນທ ລົງວັນທີ 11 ມິນາ 2019  ກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງດິນທີ່ຖືກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເສັ້ນຜ່ານເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພົວພັນແຈ້ງສິດ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປແຈ້ງ ນຳຂະນະຮັບຜິດຊອບບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 12/4/2019 ນີ້.  © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.