Header Ads

Jack Dorsey ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Twitter Inc ປະກາດຂາຍຂໍ້ຄວາມທໍາອີດຂອງຕົນເອງ ມູນຄ່າສູ່ງເກືອບ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ຖືເປັນວ່າຮືຮາສົມຄວນກັບການປະກາດຂາຍຂໍ້ຄວາມທໍາອິດໃນ Twitter ຂອງ Jack Dorsey ຜູ້ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ CEO ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ 64 ຄໍາທີ່ຫຼາຍຄົນໃຊ້ການຢ່າງແຜ່ຫຼານທົ່ວໂລກ.  ສໍາລັບຂໍ້ຄວາມທີ່ Jack Dorsey ປະກາດຂາຍໂພສໃນວັນທີ 22 ມິນາ 2016 (ຫຼື 15ປີຜ່ານມາ), ໂດຍເຂົາໂພສປະໂຫຍກວ່າ “just setting up my twttr” . 


ເບື້ອງຕັ້ນເວບໄຊທ Valuable ເປັນແພລກຟອມຂອງງານສີລະປະແບບດີຈີຕ້ອນ  ເຊັ່ນ: ຮູບແຕ້ມ ແລະ ເພງ ລາຍງານວ່າມີຜູ້ສົນໃຈຊື້ຂໍ້ຄວາມທໍາອີກຂອງ Jack Dorsey ແລ້ວດ້ວຍມູນຄ່າສູ່ງເຖິງ 2.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ສະເໜີຊື້ໂດຍ Sina Estavi CEO ຂອງ Bridge Oracle ໂດຍຈະຊໍາລະຜ່ານ Bitcoin. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
 _____
Powered by Blogger.