Header Ads

ວັນເກີດ ມາກ ຊັກເກີເບີກ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຟສບຸ໊ກ (14.05.1984-14.05.2021) ເຄື່ອຂາຍສັງຄົມອອນລາຍອັນດັບ 1


ມື້ນີ້ tonamcha.com ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ກ່າວຄໍາວ່າ ສຸກສັນວັນເກີດ ມາກ ຊັກເກີເບີກ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຟສບຸ໊ກ (14.05.1984-14.05.2021) ເຄື່ອຂາຍສັງຄົມອອນລາຍອັນດັບ 1

ສໍາລັບ ເຟສບຸ໊ກກໍ່ຕັ້ງໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2004 ທີ່ ສ. ອາເມລິກາ ຫື ເມື່ອ 17ປີຜ່ານມາ , ໂດຍປັດຈຸບັນມີຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໂລກ 2.80 ຕຶ້ລ້ານຄົນ ກາຍເປັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍອັນໜື່ງ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ສໍາລັບປະເທດລາວມີບັນຊີທີ່ລົງທະບຽນຜນໍາໃຊ້ເຟສບຸ໊ກແມ່ນມີເຖິງ 3,847,000 ບັນຊີກວມເອົາ 52.7% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ (ພົນລະເມືອງລາວ 7,366,263 ຄົນ) ແບ່ງເປັນເພດຍິງ 45.8% ແລະ ເພດຊາຍ 54.2% ເຊິ່ງໃນຈໍານວນຕົວເລກດັ່ງກ່າວກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ອາຍຸສະເລ່ຍ 18 to 24 ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ໃຊ້ເຟສບຸ໊ກກວ່າກຸ່ມອື່ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 33%.

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
 _____
Powered by Blogger.