Header Ads

ສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນແຂວງຫົວພັນ ປອຍຕົວນັກໂທດທີ່ປະພຶດຕົນດີ 14 ຄົນ

ຂ່າວ ປກສ (Lao PSTV News) ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ 24-04-2017 ຜ່ານມານີ້  ສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງ ຫົວພັນ ຕັດສິນປ່ອຍຕົວນັກໂທດກ່ອນກໍານົດຜູ້ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຜູ້ທີ່ປະພຶດຕົນດີ 14 ຄົນ (ຍິງ 3 ຄົນ). ສຳລັບລາຍລະອຽດແມ່ນລະບຸໃນຄລີບຂ່າວ ໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລຸ່ມນີ້.


ທີ່ມາ: ໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  | tonamcha.com
-----------------


Powered by Blogger.