Header Ads

ສົງຄາມລັບທີ່ ສປປ. ລາວ ໃນປີ 1964-1973

ສົງຄາມລັບທີ່ ສປປ ລາວ "Secrete War in Laos " ໃນລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຮັດສົງຄາມທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ
ໃນປີ 1964-1973 ຊື່ງສະຫະລັດໄດ້ຖີ້ມລະເບີດ ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ຫຼື ໃນທຸກໆ 8 ນາທີ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເປັນ
ໄລຍະເວລາເຖິງ 9 ປີ ຈົນເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວກາຍເປັນປະເທດທີ່ຖືກຖີ້ມລະເບີດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.ທີ່ມາ: ABC News
-----------------
Powered by Blogger.