Header Ads

ງານມະຫະກຳນັດພົບແຮງງານ ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ປະຈຳປີ 2017

ງານມະຫະກຳນັດພົບແຮງງານ ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ປະຈຳປີ 2017
Mega Job Fair 2017, National Convention Center 
28-30 ເມສາ 2017

ພາຍໃນງານທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການເປີດຮັບສະໜັກວຽກກວ່າ 10,000 ຕຳແໜ່ງຈາກ 100 ກວ່າບໍລິສັດທີ່ຈະມາສ້າງໂອກາດດີໆໃຫ້ກັບທ່ານ, ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກຳແຈກຂອງລາງວັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28-30/04/2017  
ເວລາ 09:00-18:00 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ພິເສດ : ເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ -----------------
Powered by Blogger.