Header Ads

5 ພາບຫາເບິ່ງຍາກກ່ຽວກັບ ເມືອງຫຼວງພະບາງໃນອາດີດ

ພາບມູມສູງເມືອງຫຼວງພະບາງໃນປັດຈຸບັດ

ເມືອງຫຼວງພະບາງ ໜຶ່ງໃນເມືອງໜ້າຢູ່, ບັນຍາກາດດີ ແລະ  ຜູ້ຄົນຢູ່ແບບລຽບງ່າຍ ມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫຼືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນພ້ອມດຽວກັນເມືອງຫຼວງພະບາງ ຍັງເຄິຍເປັນເມືອງຫຼວງຂອງ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງໃນອາດີດ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເມຶອງມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໃນຫຼາກຫຼາຍແງ່ມູມ.  ເມືອງຫຼວງພະບາງແມ່ນເມືອງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນເປັນເມືອງມໍລະລົກໂລກໃນປີ 1995 ຈາກອົງການອຸຍເນສໂກ (UNESSCO)

ເມືອງຫຼວງພະບາງປີ 1957, ບັນຍາກາດຕະຫຼາດໃນອາດີດ 

ເມືອງຫຼວງພະບາງປີ 1957, ເສັ້ນທາງຕະຫຼາດກາງຄືນໃນປັດຈຸບັດ

ເມືອງຫຼວງພະບາງປີ 1957, ເສັ້ນທາງຈຸດໃຈກາງເມືອງ

ເມືອງຫຼວງພະບາງປີ 1957, ການຈັບຈ່າຍຕະຫຼາດໃນອາດີດຂອງຊາວຫຼວງພະບາງ 

Toanamcha | Tonamcha.com 

Powered by Blogger.